RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca w małych zespołach

8.30-9.00 Mycie rączek, jedzenie śniadania, czyszczenie ząbków

9.00-10.30 Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach obowiązkowego programu w Przedszkolu

10.30-11.30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz dodatkowe realizowane przez nauczycieli-wychowawców (zabawy ruchowe, umuzykalniające, plastyczne, teatralne )

11.30–12.00 Mycie rączek, jedzenie zupki

12.00-13.30 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

13.30-14.00 Mycie rączek, jedzenie drugiego dania

14.00-15.30 Leżakowanie dla dzieci śpiących - w grupach najmłodszych dzieci korzystają z możliwości wypoczynku i snu, w pozostałych grupach, prowadzone są zajęcia wyciszające. Jeśli dziecko nie ma ochoty na spanie, to nie śpi, przegląda wtedy książki, słucha opowiadań bądź muzyki, bawi się w sali.

14.00-14.30 Czytanie książeczek w ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”

14.30–15.30 Czas relaksu i zabawy oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci chętnych ( taniec, balet, szachy, gimnastyka korekcyjna, jiu-jitsu)

15.30-16.00 Mycie rączek, jedzenie podwieczorku

16.00-18.00 Zabawy dowolne, zajęcia ruchowe oraz reedukacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, wykonywanie pomocy do zajęć i dekoracji wynikających z planu pracy.