18 IV Przegląd Poezji Danuty Wawiłow i Natalii Usenko