NASZA KADRA

Profesjonalną kadrę

prowadzoną przez Dyrektora Pedagogicznego stanowią młodzi nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci.

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji w przedszkolu funkcjonuje Wewnętrzny System Kontroli Jakości, odbywają się regularne zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia, mają możliwość awansu zawodowego. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Poznaj nasze Grono Pedagogiczne