ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

  1. język angielski – Zajęcia prowadzone są przez lektorów firmy SUKCES. Odbywają się 3 razy w tygodniu po 30 min w małych grupach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Edukację językową rozpoczynamy od 3 roku życia. Podczas zajęć panuje przyjazna atmosfera, dzieci uczą się wesołych wierszyków i piosenek – wszystko to sprawia, że przedszkolaki czują się bezpiecznie, chętnie się bawią i mówią w języku obcym.
  2. zajęcia muzyczno-rytmiczne – Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 min dla każdej grupy wiekowej. Prowadzi je Pani Elżbieta Matuszak magister muzykologii oraz absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony muzyk o dużym dorobku artystycznym, autorka naszego Hymnu Przedszkolnego. Głównym celem zajęć jest wzbudzanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie umiejętności słuchania i wrażliwości muzycznej, rozwijanie dyspozycji muzycznych ( poczucie rytmu i tempa, pamięć muzyczna, słuch).
  3. gimnastyka ogólnorozwojowa – Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po 30 min dla każdej grupy wiekowej. Prowadzi je Pani Anna Danieluk absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Pedagogiki Przedszkolnej i wczesnoszkolnej Celem zajęć jest podniesienie sprawności ogólnej dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy koordynacji ruchowej, zwinności, gibkości i siły.
  4. gimnastyka korekcyjna – Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min dla każdej grupy wiekowej. Prowadzi je Pani Maria Porczyk absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, dostosowane do możliwości rozwojowych i potrzeb fizycznych dzieci.
  5. matematyka dziecięca – Zajęcia odbywają się w małych grupach, raz w tygodniu, po 30 min, dla dzieci od 3 lat. Prowadzi je Pani Katarzyna Pilichowska nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole podstawowej w klasach I-III. Matematyka dziecięca łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych, w przedszkolu edukacja matematyczna odbywa się poprzez zabawę, atrakcyjne zajęcia, które są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami, często z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
  6. zajęcia teatralne-drama – Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 min dla dzieci 4 i 5 letnich. Prowadzi je Pani Anna Kozioł instruktor teatralny , mgr kulturoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Celem zajęć jest rozwijanie najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka, zwanych kreatywnością, metoda ta umożliwia również wykorzystywanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, działania darmowe pozwalają wyrażać dziecku jego stany psychiczne, emocjonalne oraz własną indywidualność przy równoczesnym poszanowaniu odrębności innych ludzi,uczy panowania nad emocjami, koncentracją, współdziałania w grupie, doskonali mimikę, plastykę ciała, wzbogaca słownictwo
  7. Religia – zajęcia z religii odbywają się na życzenie rodziców raz w tygodniu 30 min dla dzieci 5i 6-letnich. Prowadzone są przez Katechetę Jerzego Gancarza nauczyciela mianowanego absolwenta Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych. Lekcje religii w przedszkolu są z perspektywy dziecka kolejnym rodzajem zabawy, dzieci uczą się piosenek przy akompaniamencie gitary, w książeczkach do Katechezy: kolorują, rysują, wycinają oraz uczą się pierwszych gestów i słów modlitwy.
  8. diagnoza logopedyczna prowadzona jest we wrześniu każdego roku szkolnego w celu rozpoznania trudności w komunikacji werbalnej dzieci. Przedszkolaki ze wskazaniami do pracy indywidualnej mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć logopedycznych prowadzonych przez wykwalifikowanego logopedę.