ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

język angielski
zajęcia muzyczno-rytmiczne
gimnastyka ogólnorozwojowa
gimnastyka korekcyjna
matematyka dziecięca
zajęcia teatralne-drama
religia
diagnoza logopedyczna