7 IV Rozdanie nagród w konkursie na najpiękniejsza pisankę