V 12 II Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych-Roztańczone Przedszkolaki