Maj 2018

9 i 16 V

Szlakiem Chopina

10 V

Podróż do Ameryki

14 V

Roztańczone Przedszkolaki

15 V

Planetarium

17 V

Koncert

21 i 24 V

Dzień Mamy i Taty

23 V

Bukiecik dla Mamy

23 V

Planetarium