6 III Warsztaty przyrodnicze – Zwierzęta futerkowe