Październik

6 X 

Straż pożarna w przedszkolu

7 X 

Muzum Chopina

13 X 

Koncert muzyczny

13 X 

Wycieczka na Stadion Narodowy

23 X 

Polskie góry - inscenizacja Starszaczków

27 X 

spotkanie z autorką Barbarą Ciemską

29 X 

Pasowanie Smyki i Zuchy