Styczeń 2018

9 I

Spotkanie

9 I

Jasełka MOK

11 I

Australia

16 I

Zimowa Olimpiada

25 I

Dyskoteka

31 I

Warsztaty przyrodnicze