Wrzesień 2023

VII - VIII

Wspomnienia z wakacji

5 IX

Koncert muzyczny

21 IX

Powitanie jesieni

IX

Cygańska zabawa i prace z warzyw

IX

Festyn i pożegnanie P. Jadwigi

IX

Iluzjonista