ZEBRANIA Z RODZICAMI

Wrzesień 2019

1. TRZYLATKI (Smyki) ? 17.09 (wtorek) godz. 18 00
2. CZTEROLATKI (Średniaczki) ? 19.09 (czwartek) godz. 18 00
3. CZTEROLATKI (Średniaki) ? 19.09 (czwartek) godz. 18 00
4. PIĘCIOLATKI (Starszaczki) ? 20.09 (piątek) godz. 18 00
5. PIĘCIOLATKI (Starszaki) ? 25.09 (środa) godz. 18 00
6. SZEŚCIOLATKI (Zerówka) ? 24.09 (wtorek) godz. 18 00

Spotkania odbędą się w salach poszczególnych grup.
Omówione zostaną bieżące sprawy i plany na nowy rok szkolny

2019/2020.

Zapraszamy!