Kwiecień 2018

4 i 6 IV

Muzeum Literatury

11 IV

Mały Ratownik

6 IV

Planetarium

12 IV

Koncert muzyczny

18 IV

Przegląd Poezji

26 IV

Dzień Flagi